Kerem Erkan Kayseri Özvatan
  Dini Sorular
 


 • Müslümanmısın?
 • Elhamdülillah Müslümanım.
 • Müslümanım demenin manası nedir?
 • Allah'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.
 •  Din nedir?
 • Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.
 • İslam nedir?
 • Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır.
 • İman Nedir? Veya İnanç Nedir?
 • Hz.Peygamber’in, Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.
 • Ne zamandan beri Müslümansın?
 • "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım
 • "Bela" zamanı neye derler?
 • Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
  - Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu.
  Onlar da:
  - Bela (Evet Rabbimizsin) dediler.
  O zamandan beri Müslümanım demektir.
 •  
 • Rabbin kimdir? 
   
 • Allah
   
 • Seni kim yarattı? 
   
 • Allah 
   
 • Sen kimin kulusun ? 
   
 • Allah'ın kuluyum.
   
 • Allah kaçtır diyenlere ne dersin? 
   
 • Allah birdir derim.
   
 • Allah'ın bir olduğuna delilin nedir? 
   
 • Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.
   
 • Bunun manası nedir? 
   
 • Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.
   
 • Allah'ın varlığına akli delilin nedir? 
   
 • Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
   
 • Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
   
 • Caiz değildir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür
   
 • Nereden geldin, nereye gideceksin?
   
 • Allah'dan geldim, Allah'a gideceğim
   
 • Niçin geldin? 
   
 •  Allah'a kulluk için
   
 • İman-ı yeis nedir? 
   
 • Firavun gibi ölürken iman etmektir.
   
 • Bu iman muteber midir? 
   
 • Değildir.
   
 • Tevbei yeis nedir?
   
 • İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.
   
 • Bu tevbe muteber midir? 
   
 • Muteberdir.
   
 • Dinin hangi dindir? 
   
 • İslam dinidir.
   
 • Kitabın hangi kitaptır?                   
   
 •  Kur'an'dır
   
 • Kıblen neresidir?
   
 • Kabe-i Muazzamadır.
   
 • Kimin zürriyetindensin?
   
 • Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.
   
 • Kimin milletindensin?
   
 • İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.
   
 • Kimin ümmetindensin?
   
 • Muhammed Aleyhisselamın.
 • Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
 • Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra" sındadır.
 •  Peygamberimizin kaç adı vardır?
 • Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
 • Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
 • Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
 • Peygamberimizin babasının adı nedir?
   
 • Abdullah'tır.
   
 • Annesinin adı nedir?
   
 • Amine'dir.
   
 • Süt annesinin adı nedir?
   
 • Hz. Hâlime
   
 • Dedesinin adı nedir?
   
 • Abdülmüttaliptir.
   
 • Peygamberimiz kaç yaşında iken Peygamber oldu?
   
 • 40 yaşında.
   
 • Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
   
 • 23 sene peygamberlik yaptı.
   
 • Peygamberimiz nerede doğdu?
   
 • Mekke-i Mükerreme'de.
   
 • Hangi tarihte doğdu?
   
 • 571 tarihinde
   
 • Hangi tarihte nereye hicret etti?
   
 • 622 tarihinde Medine'ye hicret etti.
   
 • Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?
   
 • 632 yılında, 63 yaşında sona erdi.
   
 • Peygamberimizin kaç kızı vardı?
   
 • Dört . Zeynep,Rukiyye, Ümmü Gülsüm,Fatıma (r.a.)'dir.
   
 • Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
   
 • Üç. Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (r.a) hazretleridir.
   
 • Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
   
 • İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
   
 • Bunlar kimin çocuklarıdır?
   
 • Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.
 •  Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
 • 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4) Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (r.a)
 • Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
 • Onlar bütün müminlerin annesidir.
 • Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
 • Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
 • Peygamberimizin son hanımı kimdir?
 • Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
 • Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
 • Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.
 • Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
 • Hz. Aişe (r.a)'dır.
 • Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
 • Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.
 • Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
   
 • Tevhid'dir.
   
 • Tevhid nedir?
   
 • Allah'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir.
   
 • Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
   
 • Şirk'tir.
   
 • Şirk nedir?
   
 • Allah'a ortak koşmak, başka Tanrı olduğunu söylemek
 • Peygamber kime denir?
 • Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir.
 • Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
 • Şirkten korumak, tevhide çağırmak için
 • Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
 • Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.
 • En büyük peygamberler kaçtır?
 • 5 dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.
 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
 • YirmiBeş (25)
 • İsimlerini sayarmısınız?
 • Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.
 • Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
 • Bütün insanlığa gönderildi.
 • Resul nedir?
 • Kendisine ALLAH c.c. tarafından kitap verilen peygamberlerdir.
   
 • Nebi nedir?
 • Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir. Her resul aynı zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.
 • İlk Nebi ve Resul kimdir?
   
 • Adam (a.s.) dır.
   
 • İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
   
 • Dirilecekler
   
 • Dirildikten sonra ne olacaklar?
   
 • Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.
   
 • Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?
   
 • Dinden çıkar, kâfir olur.
 • Melek nedir?
 • Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
 • Dört büyük melek hangileridir?
 • Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)
 • Meleklerin görevleri nelerdir?
 • Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.
 •  
 • Cebrail'in görevi nedir?
   
 • Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.
   
 • Mikail'in görevi nedir?
   
 • Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir.
   
 • İsrafil'in görevi nedir?
   
 • Kıyamette Sur'a üflemek
   
 • Azrail'in görevi nedir?
   
 • Allah'ın emriyle can almak
 • Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
 • Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.
 • Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
 • Cenab-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.
 • Ashâb Ne Demektir?
 •  Hz.Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır.
 •   Mezhep kaçtır?
 • İkidir.
 • Nelerdir?
 • İtikatta mezhep, amelde mezhep.
 • Itikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
 • İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.
 • Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
 • Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
 • İtikatta mezhebin nedir?
 • Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.
 •  Itikad nedir?
 •  İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir.
 • Amelde mezhebin nedir?
 • Hanefi mezhebidir.
 • Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
 • Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.
 • Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
 • Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.
 • Kaç tane kandil vardır, nelerdir?
 • Beş tane kandil vardır.
   
  Bugün Sitemizde 6 ziyaretçi (32 klik) var  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir çok bağışlayandır.(Mülk Suresi 67/2)